Biografia Marii Konopnickiej

Maria Konopnicka to jedna z najwybitniejszych postaci w kanonie literackim Polski.

Była publicystką, tłumaczką, poetką oraz autorką wielu utworów dla dzieci. Nie stroniła także od krytyki literackiej.

Dzieciństwo Marii Konopnickiej

Maria Konopnicka przyszła na świat 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Rodzice Józef Wasiłowski i Scholastyka z domu Turska. Miała sześcioro rodzeństwa.

Bardzo szybko straciła matkę, miała 12 lat. Od śmierci matki Maria z rodzeństwem były wychowywane przez ojca. W domu panowała ponura , poważna atmosfera, spacery kończyły się wizytą na cmentarzu. Nie przyjmowano gości i nie bywano. Ojciec, prawnik czytał swoim córkom utwory między innymi: Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Maria nasiąkła patriotyzmem i miłością do Polski w rodzinnym domu.

W latach 1855-1856 pobierała nauki u sióstr sakramentek w Warszawie. Tam poznała i zaprzyjaźniła się z Elizą Orzeszkową, z którą pozostawała w przyjaźni do końca swojego życia

Dorosłe życie Marii Konopnickiej

W 1862 roku Maria wyszła za starszego od niej o 12 lat , Jarosława Konopnickiego. Para doczekała się ośmiorga dzieci, Dwoje z nich zmarło krótko po narodzinach.

Pomimo trudów związanych z wychowaniem sześciorga dzieci, prowadzenia domu Maria Konopnicka znajdowała czas na rozwijanie pasji literackiej. Niestety pasji tej nie akceptował jej mąż. Zaowocowało to porzuceniem męża i wraz z sześciorgiem dzieci Maria przeniosła się z Bronowa do Warszawy. Tam udzielała korepetycji, tłumaczyła teksty.

W życiu osobistym prócz tego, że była oddaną matką była też aktywistką społeczną, słynęła z romansów. Od 1889 pozostawała w zażyłej przyjaźni z Marią Dulębianką, z którą ostatecznie wspólnie zamieszkały w dworku w Żarnowcu.

Maria Konopnicka zmarła we Lwowie na zapalenie płuc w dniu 8 października 1910 roku.

Maria Konopnicka – twórczość

Zbiory z nowelami:

 • „Cztery nowele” (1888)
 • „Moi znajomi” (1890)
 • „Na drodze” (1893) – zawierał m.in. nowele: „Dym”, „Mendel Gdański”, „Nasza szkapa”
 • „Nowele” (1897)
 • „Ludzie i rzeczy” (1898) – zawierał m.in. nowelę „Miłosierdzie gminy”
 • „Na normandzkim brzegu” (1904)

Wiersze w wydaniach zbiorowych

 • „Poezje”, cztery serie, (1881, 1883, 1886, 1896)
 • „Z mojej Biblii” (1896)
 • „Linie i dźwięki” (1987)
 • „Damnata” (1900)
 • „Italia” (1901)
 • „Drobiazgi z podróżnej teki” (1903)
 • „Śpiewnik historyczny 1767–1863” (1904)
 • „Ludziom i chwilom” (1905)
 • „Nowe pieśni” (1905)
 • „Głosy ciszy” (1906)

Utwory dla dzieci 

 • „Śpiewnik dla dzieci”
 • „O Janku Wędrowniczku” (1893)
 • „O krasnoludkach i sierotce Marysi” (1896)
 • „Na jagody” (1903)
 • „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko” (1905)
 • „Co słonko widziało”
 • „Stefek Burczymucha”
 • „Dym”
 • „Nasza szkapa”

Poematy 

 • „Przez głębinę” (1907)
 • „Pan Balcer w Brazylii” (1910)
 • „Imagina” (1913)

Więcej o Marii Konopnickiej i innych popularnych pisarzach oraz pisarkach przeczytasz w portalu: https://www.autorka.pl/.