Czym jest gatunek science fiction (tzw. fantastyka naukowa)?

Jest to rodzaj fikcji literackiej lub filmu stosującego niezwykłe i wymyślne wynalazki nauki, technologie lub futurologiczne prawa. Science fiction ma korzenie w pracach M. Shelley, szczególnie w znakomitym „Frankensteinie” (1818 rok). Połączenie idei science fiction z teoriami współczesnej nauki i nauk społecznych zmienia standardową percepcję rzeczywistości. Należy wiedzieć, że prace z dziedziny science fiction poświęcone są innym cywilizacjom, przyszłym dziejom, robotom, przybyszom z kosmosu, utopiom, podróżom w przestrzeni i czasie, katastrofom naturalnym lub spowodowanym przez człowieka oraz mocom psychologii.

Do najwcześniejszych twórców należy zaliczyć J. Verne’a i H.G. Wellsa. W XX wieku autorzy: A.Ch. Clarke, I. Asimov, R.A. Heinlein i F. Herbert tworzy science fiction dla amerykańskich czasopism. Jednomyślność „czystych opowiadań” i tradycyjnych wartości została przerwana przez pisarzy związanych z brytyjskim czasopismem „New Worlds” (B. Aldiss, M. Moorcock) i amerykańskich pisarzy młodszej generacji (J. Russ, U. Le Guin, T. Disch, G. Wolfe). Budowali swe radykalne postawy literackie, wykorzystując tradycyjną science fiction i będąc pod częściowym wpływem autorów amerykańskich, angielskich oraz francuskich i niemieckich, również z Europy Wschodniej, a w szczególności z ZSSR. Światową popularność w dziedzinie twórczości fantastycznonaukowej zdobył polski pisarz Stanisław Lem. Warto dodać, że w 1980 roku powstała szkoła fantastyki cybernetycznej, której wybitnymi przedstawicielami są W. Gibson i B. Sterling.